Make your own free website on Tripod.com
SENARAI KABINET


PERDANA MENTERI :
Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad

TIMBALAN  PERDANA MENTERI
Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi

MENTERI TUGAS-TUGAS KHAS
Tun DaimZainudin

MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI
Datuk Pandikar Amin Mulia
Tan Sri Bernard Dompok
Datuk Rais Yatim
Datuk Abdul Hamid Zainal Abidin

TIMBALAN MENTERI
Datuk Tengku Adnan Tengku Mansor
Tengku Azlan Sultan Abu Bakar
Datuk DouglasUggah

SETIAUSAHA PARLIMEN 
Puan Kamziyah Yeop
Noh Omar


 
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Menteri : Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi
Timbalan Menteri : Datuk Zainal Abidin Zin
                              Datuk Chor Chee Heung
Setiausaha Parlimen : Datuk Abu Zahar Isnin
KEMENTERIAN PENGANGKUTAN
Menteri :
Timbalan Menteri :
Setiausaha Parlimen :
 KEMENTERIAN KERJA RAYA
Menteri :
Timbalan Menteri :
Setiausaha Parlimen :
 KEMENTERIAN PERUSAHAAN UTAMA
Menteri :
Timbalan Menteri :
Setiausaha Parlimen :
  KEMENTERIAN  KEWANGAN
Menteri :
Timbalan Menteri :
Setiausaha Parlimen :
   KEMENTERIAN TENAGA,KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA
Menteri :
Timbalan Menteri :
Setiausaha Parlimen :
   KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI
Menteri :
Timbalan Menteri :
Setiausaha Parlimen :
   KEMENTERIAN PERTAHANAN 
Menteri :
Timbalan Menteri :
Setiausaha Parlimen :
 KEMENTERIAN SAINS ,TEKNOLOGI DAN ALAM SEKITAR
Menteri :
Timbalan Menteri :
Setiausaha Parlimen :
  KEMENTERIAN  LUAR
Menteri :
Timbalan Menteri :
Setiausaha Parlimen :
  KEMENTERIAN  PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA
Menteri :
Timbalan Menteri :
Setiausaha Parlimen :
   KEMENTERIAN KESIHATAN 
Menteri :
Timbalan Menteri :
Setiausaha Parlimen :
  KEMENTERIAN TANAH DAN PEMBANGUNAN KOPERASI 
Menteri :
Timbalan Menteri :
Setiausaha Parlimen :
 KEMENTERIAN PERPADUAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT 
Menteri :
Timbalan Menteri :
Setiausaha Parlimen :
  KEMENTERIAN PENERANGAN
Menteri :
Timbalan Menteri :
Setiausaha Parlimen :
 KEMENTERIAN KEBUDAYAA, KESENIAN DAN PERLANCONGAN 
Menteri :
Timbalan Menteri :
Setiausaha Parlimen :
   KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA 
Menteri :
Timbalan Menteri :
Setiausaha Parlimen :
 KEMENTERIAN  PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN
Menteri :
Timbalan Menteri :
Setiausaha Parlimen :
   KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN
Menteri :
Timbalan Menteri :
Setiausaha Parlimen :
 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
Menteri :
Timbalan Menteri :
Setiausaha Parlimen : 
 KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN 
Menteri :
Timbalan Menteri :
Setiausaha Parlimen : 
 KEMENTERIAN PERTANIAN 
Menteri :
Timbalan Menteri :
Setiausaha Parlimen :
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN 
Menteri :
Timbalan Menteri :
Setiausaha Parlimen :
  KEMENTERIAN HAL EHWAL WANITA 
Menteri :
Timbalan Menteri :
Setiausaha Parlimen :